Amblytylus arnoldiorum Kerzhner, 1977

Amblytylus arnoldiorum Kerzhner, 1977c: 6, 8. HT: male, Ukraine, Donetsk Prov., Svyatogorskaya railway station [= village of Sosnovo]; ZMAS.

Amblytylus concolor (non Jakovlev, 1877, part.): Kerzhner, 1964b: fig. 310: 14. Misidentification (see Kerzhner, 1977c: 8).

%LABEL% (%SOURCE%)