Orthocephalus arnoldii (V.G. Putshkov, 1961)

Anapomella arnoldii V.G. Putshkov, 1961c: 26. LT (P.V. Putshkov, 1998: 250): male, Russia (ST), Voronezh Prov., Ramon'; Schmalhausen Institute of Zoology, Kiev, Ukraine.

%LABEL% (%SOURCE%)