Pinalitopsis rhodopotnia Yasunaga, Schwartz & Chérot, 2002

Pinalitopsis rhodopotnia Yasunaga, Schwartz & Chérot, 2002: 15. HT: male, Japan, Shikoku, Kochi Pref., Mt Shiraga; HUES.

%LABEL% (%SOURCE%)