Neolygus tsugaruensis (Yasunaga, 1992)

Lygocoris (Neolygus) tsugaruensis Yasunaga, 1992d: 522. HT: male, Japan, Honshu, Aomori Pref., Hiraka-machi, Gunmatai; KUEC.

%LABEL% (%SOURCE%)