Apolygus syringae (Kerzhner, 1988)

Cyphodema hilare Horváth, 1905a: 419. LT (Josifov & Kerzhner, 1972: 159, as HT; Kerzhner, 1988b: 68): female, Japan, Tokyo; HNHM.

Lygus adustus (non Jakovlev, 1876): Linnavuori, 1963: 81. Misidentification (see Josifov & Kerzhner, 1972: 158).

Lygocoris (Apolygus) syringae Kerzhner, 1988d (March): 807; 1988b (April): 26 (syn. Yasunaga, 1992a: 16). LT (Kerzhner, 1988b: 28, as HT): male, Russia (FE), Primorsk Terr., Kedrovaya Pad' Nature Reserve; ZMAS.

%LABEL% (%SOURCE%)