Coranus (Coranus) aethiops Jakovlev, 1893

Coranus aethiops Jakovlev, 1893a: 303 (syn. Josifov & Kerzhner, 1967: 3, with Coranus hammarstroemii Reuter; restored by P.V. Putshkov, 1982c: 192). HT: male, Russia (ES), Irkutsk Prov., Zhigalovo; ZMAS (P.V. Putshkov, 1995: 259).

%LABEL% (%SOURCE%)