Apolygus taranus Yasunaga, 2023

Apolygus turanus Yasunaga, 2023: 56. HT: female, Japan, Kyushu, Nagasaki Pref., Isahaya City, Takaki Town, Oriyama, Mts. Tara, eastern slope of Mt. Gokahara, 32.956920ºN 130.085965ºE, 800 m; AMNH.

%LABEL% (%SOURCE%)