Myrochea (Myrochea) gyirongnensis (Lin & Zhang, 1985)

Dorpius gyirongnensis Lin & Zhang, 1985: 7, 10. HT: male, China (WP), Xizang, Gyirong County; Department of Plant Protection, Jiangxi Agricultural University, Nanchang, Jiangxi, China.

%LABEL% (%SOURCE%)