Urostylis trullata Kerzhner, 1966

Urostylis trullata Kerzhner, 1966b: 46, 50. HT: male, Russia (FE), Primorsk Terr., Chernigovka; ZMAS.

%LABEL% (%SOURCE%)