Myrmus glabellus Horváth, 1901

Myrmus glabellus Horváth, 1901c: 258. HT: male, Russia (ES), Minusinsk; HNHM.

Myrmus tenuicornis Jakovlev, 1902: 337 (syn. Kerzhner, 1966a: 585). LT (V.G. Putshkov & Kerzhner, 1983: 82): female, Mongolia, Khalkha-gol; ZMAS.

%LABEL% (%SOURCE%)