Trapezonotus (Trapezonotus) desertus Seidenst├╝cker, 1951

Trapezonotus desertus Seidenstücker, 1951: 79. HT: Germany, Bavaria, Nürnberg; ZSMC.

Trapezonotus relictus Roubal, 1955: 160. Lapsus?

Trapezonotus inglorius Vinokurov, 1990: 82 (syn. Neimorovets, 2006b: 163). HT: male, Kazakhstan, Dzhungarskiy Alatau, mountains NW of Koktuma; ZMAS.

Trapezonotus dispar (non Stål, 1872): Kerzhner in Kerzhner & Jaczewski, 1964: 809; Vinokurov, 1979a: 148. Misidentifications (see Vinokurov, 1990: 82).

%LABEL% (%SOURCE%)