Bianchiella sarmatica Kiritshenko, 1926

Bianchiella sarmatica Kiritshenko, 1926a: 218. LT (Péricart, 1998b: 128): male, Ukraine, Bolshaya Aleksandrovka nr river Ingulets (lower Valley of Dniepr); ZMAS.

%LABEL% (%SOURCE%)