Plesiodema stlaniki Kerzhner, 1979

Plesiodema stlaniki Kerzhner, 1979a: 43. HT: male, Russia (FE), Kunashir Is., Golovnina Volcano; ZMAS.

%LABEL% (%SOURCE%)