Oncotylus (Oncotylus) vitticeps Reuter, 1879

Oncotylus vitticeps Reuter, 1879e: 276. HT (see Reuter, 1887b: 25): female, Uzbekistan, Soch [= Sokh]; lost (Kerzhner & Popov, 1996: 272).

Anoterops pennicornis Jakovlev, 1880b: 216 (syn. Kiritshenko, 1951a: 189). LT (Kerzhner et al., 1997: 132): male, Russia (ST), Sarepta [= Krasnoarmeysk nr Volgograd]; ZMAS.

%LABEL% (%SOURCE%)