Glaucopterum lukjanovitshi V.G. Putshkov, 1975

Glaucopterum lukjanovitshi V.G. Putshkov, 1975e: 1040. LT (Putshkov & Puchkov, 2012: 125): male, Turkmenistan, Krasnovodsk; Schmalhausen Institute of Zoology, Kiev, Ukraine.

%LABEL% (%SOURCE%)