Globiceps (Globiceps) coryli V.G. Putshkov, 1970

Globiceps (Globiceps) coryli V.G. Putshkov, 1970a: 653. HT: male, Russia (ST), Stavropol' Terr., Teberda Nature Reserve, Dzhemagat River; UASK.

%LABEL% (%SOURCE%)