Myrmecophyes (Myrmecophyes) lipskii Bykov, 1971

Myrmecophyes lipskii Bykov, 1971: 872, 878. HT: male, Tadzhikistan, Peter the Great Range, Zakh-Bursi; ZMAS.

%LABEL% (%SOURCE%)