Neolygus ryoma Yasunaga & Schwartz, 2012

Neolygus ryoma Yasunaga & Schwartz, 2005: 65. Unavailable name (type depository not given).

Neolygus ryoma Yasunaga & Schwartz in Yasunaga et al., 2012: 112. HT: male, Japan, Shikoku, Kochi Pref., Monobe Vil., Nishikuma; AMNH.

%LABEL% (%SOURCE%)