Lygus pachycnemis Reuter, 1879

Lygus pachycnemis Reuter, 1879f: 200. LT (Kerzhner & Popov, 1996: 271): male, Tadzhikistan, Varzaminor; ZMUM.

%LABEL% (%SOURCE%)