Subgenus Vermicorixa Walton, 1940

Vermicorixa Walton in Hutchinson, 1940: 344 (as subgenus of Corixa). Type species by original designation: Corixa lateralis Leach, 1817.

Nasocorixa Stichel, 1955: 76 (as subgenus of Callicorixa) (syn. Jaczewski, 1968a: 300). Type species by monotypy: Corixa scripta Rambur 1840.

Archicallicorixa Soós, 1961a: 470 (as subgenus of Callicorixa) (syn. Jaczewski, 1968a: 300). Type species by original designation: Corixa scripta Rambur, 1840.

%LABEL% (%SOURCE%)