Holotrichius tristis Jakovlev, 1874

Holotrichius tristis Jakovlev, 1874b: 79. LT (P.V. Putshkov, 1995: 258): male, Kazakhstan, Mangyshlak Peninsula; ZMAS.

%LABEL% (%SOURCE%)