Micronecta (Micronecta) mesmini Poisson, 1939

Jansson, 1986a; Kerzhner & Jaczewski, 1964; Wróblewski, 1963. Distribution: Ghahari et al., 2013a (Iran).

%LABEL% (%SOURCE%)