Menaccarus (Orocephalus) deserticola Jakovlev, 1900

Menaccarus deserticola Jakovlev, 1900: 519 (syn. Kerzhner, 1964c: 366, with ovalis; restored by Derzhansky, 1995b: 263). HT: female, Kazakhstan, Ural'sk Prov., Khanskaya Stavka [= Urda]; ZMAS.

Menaccarus transparens Jakovlev, 1900: 520 (Derzhansky, 1995b: 263). HT: female, Turkmenistan, Bakharden, about 100 km NW Ashkhabad; ZMAS.

Menaccarus eremita Jakovlev, 1903c: 289 (syn. Kiritshenko, 1922: 8; Derzhansky, 1995b: 263). HT: female, Turkmenistan, Annau nr Ashkhabad; ZMAS.

%LABEL% (%SOURCE%)