Megacopta cribriella Hsiao & Ren, 1977

Megacopta cribriella Hsiao & Ren, 1977: 22, 294. HT: male, China (SE), Guangdong, Guangzhou; TMNH.

%LABEL% (%SOURCE%)