Literature
Type Article
Authors(s) Ogłaza , B., G. Gierlasiński & A. Taszakowski
Year 2020
Title Materiały do znajomości wysysowatych Polski (Hemiptera: Heteroptera, Rhopalidae)
Volume 28
Page(s) 1-9
Published in/Publisher Acta Entomologica Silesiana