Literature
Type Article
Authors(s) Wagner, E.
Year 1957u
Title Was ist Karamania balcanica Kormilev 1938 (Hem. Het., Lygaeidae)
Volume 31
Page(s) 221-226
Published in/Publisher Sborník Entomologického Oddělení Národního Musea v Praze