Literature
Type Book
Authors(s) Vollenhoven, S.C. Snellen van
Year 1878
Title Hemiptera Heteroptera Neerlandica. De inlandsche ware hemipteren (land- en waterwantsen) beschreven en meerendeels ook afgebeeld: i-xii, 1-368, 22 pls
Published in/Publisher Nijhoff, 's-Gravenhage