Literature
Type Article
Authors(s) Vollenhoven, S.C. Snellen van
Year 1873
Title De inlandsche Hemipteren beschreven en meerendels ook afgebeeld. Vierde stuk met drie platen
Volume 16
Page(s) 75-122
Published in/Publisher Tijdschrift voor Entomologie