Literature
Type Article
Authors(s) Štys, P.
Year 1960a
Title The Czechoslovakian populations of Notonecta reuteri Hungerford, 1928 (Het., Notonectidae)
Volume 57
Page(s) 129-135
Published in/Publisher Časopis Československé Společnosti Entomologické