Literature
Type Article
Authors(s) Štusák, J.M.
Year 1965
Title Berytidae (Heteroptera) of Congo (Léopoldville), Ruanda and Burundi
Volume 36
Page(s) 509-542
Published in/Publisher Sborník Entomologického Oddělení Národního Musea v Praze