Literature
Type Article
Authors(s) Štusák, J.M.
Year 1962
Title The nymphal instars of four lace bugs from Czechoslovakia (Heteroptera, Tingidae)
Volume 59
Page(s) 111-123
Published in/Publisher Časopis Československé Společnosti Entomologické