Literature
Type Article
Authors(s) Štusák, J.M.
Year 1960
Title New discoveries about nymphs of some Tingid bugs (Hemiptera-Heteroptera, Tingidae)
Volume 57
Page(s) 118-128
Published in/Publisher Časopis Československé Společnosti Entomologické