Literature
Type Article
Authors(s) Strawiński, K.
Year 1958
Title Pojawy i zanikanie pluskwiaków (Heteroptera) na lakach w okolicach Pulaw
Volume 27
Page(s) 121-133
Published in/Publisher Polskie Pismo Entomologiczne