Literature
Type Book
Authors(s) Stoll, C.
Year 1780-1788
Title Natuurlyke en naar't leven naauwkeurig gekleurde afbeeldingen en beschryvingen der Wantzen in aller vier waerelds deelen Europa, Asia, Africa en America huishoudende, by een verzameld en beschreeven: 1-172, pls 1-41
Published in/Publisher Sepp, Amsterdam.