Literature
Type Article
Authors(s) Stål, C.
Year 1874b
Title Enumeratio Hemipterorum. Bidrag till en förteckning öfver alla hittils kända Hemiptera, jemte systematisa meddelanden. 4
Volume 12(1)
Page(s) 1-186
Published in/Publisher Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar (N.F.)