Literature
Type Article
Authors(s) Stål, C.
Year 1872a
Title Enumeratio Hemipterorum. Bidrag till en förteckning öfver alla hittills kända Hemiptera, jemte systematiska meddelanden.2
Volume 10(4)
Page(s) 1-159
Published in/Publisher Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar (N.F.)