Literature
Type Article
Authors(s) Stål, C.
Year 1869
Title Hemiptera Fabriciana. Fabricianska Hemipterarter, efter de i Köpenhamn och Kiel förvarade Typexemplaren granskade och beskrifne. 2
Volume 8(1)
Page(s) 1-130
Published in/Publisher Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar (N.F.)