Literature
Type Article
Authors(s) Sahlberg, J.
Year 1868a
Title Entomologiska anteckningar från en resa i sydöstra Karelen sommaren 1866. I. Orthoptera och Hemiptera
Volume 9
Page(s) 159-197
Published in/Publisher Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar