Literature
Type Article
Authors(s) Ribes, E. & J. Ribes
Year 2000
Title Noves dades d'Hemípters per a Catalunya i territoris limítrofs (Heteroptera)
Volume 10(1997)
Page(s) 5-29
Published in/Publisher Sessió d'Entomologia de la Institució Catalana d'Història Natural i la Societat Catalana de Lepidopterologia