Literature
Type Article
Authors(s) Reuter, O.M.
Year 1911b
Title Om de palearktiska arterna af hemiptersläktet Notostira Fieb
Volume 37
Page(s) 118-128, 227-228
Published in/Publisher Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica