Literature
Type Article
Authors(s) Reuter, O.M.
Year 1876a
Title In: Diagnoser öfver några nya sibiriska insektarter (F.W. Mäklin, ed.)
Volume 19(1876-1877)
Page(s) 15-32
Published in/Publisher Öfversigt af Finska Vetenskaps- Societetens Förhandlingar