Literature
Type Book
Authors(s) Reuter, O.M.
Year 1875h
Title Revisio critica Capsinarum, praecipue Scandinaviae et Fenniae. Försök till de Europäiska Capsinernas naturenliga uppställning jämte Kritisk öfversigt af de Skandinaviskt-finska arterna: Akademisk afhandling: 1-101, 1-190
Published in/Publisher Helsingfors.