Literature
Type Thesis
Authors(s) Putshkov, V.G.
Year 1963
Title Shield-bugs of Middle Asia (Pentatomoidea, Heteroptera)
Published in/Publisher Tezisy Dokladov 5-go Soveshchaniya Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva: 45-47. Moscow & Leningrad