Literature
Type Article
Authors(s) Popovici-Baznoşanu, A. & E. Dobreanu
Year 1941
Title Beiträge zur Morphologie und Biologie der Feuerwanze Pyrrhocoris apterus L
Volume 15
Page(s) 333-360
Published in/Publisher Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Ştiintifice (3)