Literature
Type Article
Authors(s) Petrova, V.P.
Year 1978
Title Towards the knowledge of lacebugs (Hemiptera, Tingidae) of West Siberia
Volume 34
Page(s) 62-73
Published in/Publisher Trudy Biologicheskogo Instituta Sibirskoe Otdelenie Akademiya Nauk SSSR