Literature
Type Article
Authors(s) Bianchi, V.
Year 1896b
Title De speciebus duabus novis generis Nabis Latr
Volume 1
Page(s) 113-116
Published in/Publisher Ezhegodnik Zoologicheskago Muzeya Imperatorskoi Akademii Nauk