Literature
Type Article
Authors(s) Mikołaiski, M.
Year 1961
Title Dalsze obserwacje nad typami ułożenia kolców u podrodzaju Brachystira Fieb. (Heteroptera, Miridae)
Volume 31
Page(s) 109-112
Published in/Publisher Polskie Pismo Entomologiczne