Literature
Type Article
Authors(s) Lundblad, O.
Year 1954
Title Studier över insektfaunan i Uppsala universitets naturpark vid Vårdsätra
Volume 8
Page(s) 1-68
Published in/Publisher Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Avhandlingar i Naturskyddsarenden