Literature
Type Article
Authors(s) Lis, J.A.
Year 2007
Title Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate – Pyrrhocoridae
Volume 18 (9)
Page(s) 1-33
Published in/Publisher Klucze do oznaczania owadów Polskiom Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń.