Literature
Type Article
Authors(s) Kment, P.
Year 2005
Title Nové druhy ploštic (Heteroptera) pro faunu České republiky ze sbírky Otokara Kubíka
Volume 6(2004)
Page(s) 81-87
Published in/Publisher Práce Muzea v Kolíně, Řada Přírodovědná